piątek, 9 października 2015

POTRÓJNE JUBILEUSZE ...

Chełmska szkoła obchodziła dzisiaj (piątek, 9 października) potrójny jubileusz. Obchody zorganizowano w szkolnej sali gimnastycznej.
W tym roku przypada 70-lecie istnienia szkoły w Chełmsku Śląskim. Pierwsza szkoła zajmowała cztery budynki. Przez lata trwały starania o powstanie nowego obiektu. Nawet gdy prace ruszyły, nie było pewności, że zostaną ukończone. Zostały nawet przerwane, ale dzięki petycji podpisanej przez mieszkańców budowę ukończono. W sierpniu 1985 roku 218 osób z Chełmska Śląskiego i okolic zaangażowało się w skręcanie mebli i sprzątanie nowej szkoły. Ich nazwiska zapisane zostały w kronice budowa, a ich praca pozwoliła na rozpoczęcie roku szkolnego w nowym budynku. Szkoła obchodzi więc w tym roku 30-lecie funkcjonowania w obecnym obiekcie. Trzeci jubileusz to 10-lecie nadania imienia szkole. Zespół Szkół w Chełmsku Śląskim nosi imię Tkaczy Chełmskich.Więcej informacji na portalu powiatowa.info 

DOŻYNKI

NA CHEŁMSKIM WESELU

WAKACJE

ŚPIEWANIE POD NEPOMUCENEM ...

MAJÓWKA